משמורת ילדים

משמורת וזמני שהות

משמורת ילדים הינה החזקה הפיסית בקטינים כמו גם האחריות של ההורה לגדל את הילד ולדאוג לכל צרכיו  הפיזיים, הנפשיים והחינוכיים.

משמורת ילדים נקבעת על פי טובת הילדים ובהתאם להמלצות תסקיר סעד אותו עורכת פקידת סעד שהינה עובדת סוציאלית שמונתה על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני . מטרת תסקיר הסעד להמליץ במשמורתו של מי מההורים יושארו הילדים ואילו זמני שהות יקבעו .

בהעדר הסכמה לקביעות תסקיר הסעד או אם בית המשפט רואה שיש בכך צורך מתמנה מומחה מטעם בית המשפט על מנת לערוך בדיקת מסוגלות הורית שתקבע היכן טובת הילדים עדיפה.

העיקרון המנחה את ביהמ"ש או ביה"ד הרבני בתביעות משמורת הינו טובת הילד. ביהמ"ש יקבע כי הקטין יהיה במשמורת ההורה המתאים ביותר ובעל המסוגלות ההורית הגבוהה יותר. ביהמ"ש יבחן מיהו ההורה המתאים, על פי מעורבותו בחיי הקטין, זמינותו, איכות הקשר בין ההורה לילד, רצון הילד וכיוצ"ב.

יודגש כי נושא המשמורת וזמני שהות לעולם אינו סופי וכל אחד מההורים יכול בכל עת לתבוע שינוי בזמני שהות והמשמורת במקרה של שינויי נסיבות של מי מההורים, הכלל המנחה הוא טובת הקטינים.

חזקת הגיל הרך

סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע את חזקת הגיל הרך ולפיה ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אלא אם יש נסיבות מיוחדות להורות אחרת.

חוק זה ניתן לשינוי או לביטול, אם וכאשר הוכח כי האם אינה כשירה ונעדרת מסוגלות הורית לגידול ילדיה, ולא תוכל לדאוג לצרכיו של הילד. לדוגמא כאשר האם לוקה במחלת נפש כלשהיא, או אם הוכח באופן חד משמעי כי האב הוא בעל מסוגלות הורית גבוהה יותר, ומשמורת הילד אצל האב תביא תועלת רבה יותר באופן ברור ומשמעותי בשהייה אצלו.

משמורת משותפת

משמורת משותפת הוא מצב בו שני ההורים לוקחי אחריות על הילדים וחלוקת הזמן עם הילדים מתבצעת באופן שווה.

משמורת משותפת דורשת מן ההורים שיתוף פעולה מלא והבנה הדדית, ותתאים כאשר הקשר בין ההורים מיטיב ובריא ובהסכמה. קשה מאוד לקיים זמני שהות משותפת כאשר קיים קרע עמוק וסכסוך קשה בין ההורים.

על מנת לקיים משמורת משותפת צריכים ההורים לגור בקרבת מקום ולהיות ניידים וזמינים לטובת הילדים באופן גורף.

למשמורת המשותפת יתרונות רבים שביניהם הפחתה משמעותית בתחושת האבדן הטראומטית אצל ילד במקרים בהם אחד ההורים עוזב את הבית. זאת ועוד, ילדים יוצאים נשכרים כאשר מערכת היחסים בין ההורים בנויה על שיתוף פעולה וכאשר אין מאבקים משפטיים מיותרים. כאשר ההורים שבעי רצון במידה סבירה מזמני שהות, הסיכוי שהם ישתפו פעולה ביניהם, במגוון נושאים, גבוה יותר. כמו כן, הסיכוי למניפולציה מצד הילדים יורד, ובמקביל הם לומדים שניתן לפתור קונפליקטים בצורה תרבותית.

אנשי מקצוע רבים בתחום חלוקים בסוג זה של משמורת ילדים היות ואין לילד בית קבוע לו יוכל לקרוא "בית" ויש הטוענים כי הטלטלה ממקום אחד לשני עם חפציו גורמים לילד נזק יותר מאשר תועלת.

עו"ד מיטל אביקסיס