זמני שהות

זמני שהות

זמני שהות הם חלוקת הזמנים שכל הורה ישהה עם ילדיו לאחר פרידת ההורים.

לטובתם ויציבותם של הילדים מומלץ לקבוע חלוקה קבועה של זמני השהות.

המלצה לחלוקת זמני השהות ככל ומתנהל הליך משפטי יקבע על פי טובת הילדים ובהתאם להמלצות תסקיר אותו עורכת עובדת סוציאלית שהינה מטעם הרווחה שמונתה על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני . מטרת התסקיר להמליץ על חלוקת הזמנים של הילדים עם כל הורה, כל מקרה נבחן לגופו. .

בהעדר הסכמה להמלצות התסקיר, ואם בית המשפט או בית הדין רואה שיש בכך צורך מתמנה מומחה מטעם בית המשפט על מנת לערוך בדיקת מסוגלות הורית שתקבע טובת הילדים.

העיקרון המנחה את ביהמ"ש או ביה"ד הרבני בתביעות זמני שהות הינו טובת הילד.

יודגש כי נושא זמני שהות לעולם אינו סופי וכל אחד מההורים יכול בכל עת לתבוע שינוי בזמני שהות במקרה של שינויי נסיבות של מי מההורים, הכלל המנחה הוא טובת הקטינים.

חלוקת זמני שהות שווים

חלוקה שווה של זמני השהות הוא מצב בו שני ההורים לוקחים אחריות על הילדים וחלוקת הזמן עם הילדים מתבצעת באופן שווה.

חלוקה שווה דורשת מן ההורים שיתוף פעולה מלא והבנה הדדית, ותתאים כאשר הקשר בין ההורים מיטיב ובריא ובהסכמה. קשה מאוד לקיים זמני שהות שווים כאשר קיים קרע עמוק וסכסוך קשה בין ההורים.

על מנת לקיים מתווה זמני שהות שווים צריכים ההורים לגור בקרבת מקום ולהיות ניידים וזמינים לטובת הילדים.

למתווה זמני שהות שווים יתרונות רבים , ביניהם הפחתה משמעותית בתחושת האבדן הטראומטית אצל ילד במקרים בהם אחד ההורים עוזב את הבית. זאת ועוד, ילדים יוצאים נשכרים כאשר מערכת היחסים בין ההורים בנויה על שיתוף פעולה וכאשר אין מאבקים משפטיים מיותרים. כאשר ההורים שבעי רצון במידה סבירה מזמני שהות, הסיכוי שהם ישתפו פעולה ביניהם, במגוון נושאים, גבוה יותר. כמו כן, הסיכוי למניפולציה מצד הילדים יורד, ובמקביל הם לומדים שניתן לפתור קונפליקטים בצורה תרבותית.

עו"ד מיטל אביקסיס