גישור

גישור גירושין הינו שיטה ליישוב סכסוכים על ידי השגת הסדר המקובל על צדדים הנמצאים במחלוקת. המטרת בהליך זה היא למצוא פתרונות ליישוב סכסוכים בדרך של הסכמה ודו-שיח, ובכך לחסוך הגעה עם המחלוקת אל פתחו של בית המשפט.

בעוד שבתביעה משפטית הצדדים נאבקים זה בזה ומשמעותו המיידית של ניצחון צד אחד היא הפסדו של הצד השני, מגשר מנסה ליצור תקשורת והבנה בין הצדדים. חלק מתפקיד המגשר הוא לנסות וליצור דיאלוג ושיח בו יבהיר כל צד את האינטרסים והרצונות שלו, ומתוך כך יתבהרו גם האינטרסים החופפים והמשותפים של הצדדים. ניסיון זה יכול לאפשר פיתרון אשר יפגע באופן מינימאלי בכל אחד מן הצדדים, כאשר כל צד מבין את רגישויות הצד שכנגד ומסביר את אלו שלו.

יצוין כי בהליך גישור קיימת חובת הסודיות, המידע אשר מתגלה במהלכו הינו מידע חסוי שאינו ניתן לחשיפה.

בתחום דיני המשפחה קיימות מחלוקות רבות, מטרת הליך הגישור המשפחתי הינה למצוא פתרונות יצירתיים ליישוב הסכסוך בין בני הזוג ולהביאם להסדר הוגן נכון להם באופן פרטני, אשר תוקפו הינו צופה פני עתיד, ללא צורך במלחמות והתדיינויות מיותרות בביהמ"ש.

כאשר מדובר על מחלוקות באשר לקטינים, שם המגשר דגש מרבי על טובת הילדים, ההליך הינו הליך מרצון חופשי, מזורז המתקיים ע"י מספר פגישות ממוקדות במסלול "מהיר" – היוצר הליך חסכוני, מזורז וממוקד בניגוד להליכים בביהמ"ש ו/או בביה"ד הרבני אשר מאופיינים כהליכים מלחמתיים, ארוכים מאוד ויקרים.

לעיתים בהליך גישורי משלבים מומחים מקצועיים מהתחום הטיפולי לפתרון המחלוקות כגון: מטפלים משפחתיים, מטפלים זוגיים, פסיכולוגים וכיוצ"ב והן מומחים מהתחום הפיננסי והכל על מנת לסייע לצדדים להגיע לפתרון אופטימאלי ומהיר.

עו"ד מיטל אביקסיס