אלימות המשפחה

צו הגנה ניתן במסגרת החוק למניעת אלימות המשפחה, הוא נועד לתת מענה מיידי לאלימות במשפחה.

לרוב ניתן צו ההגנה על מנת להרחיק בן משפחה אלים המתגורר תחת קורת גג אחת יחד עם משפחתו וילדיו, פעמים רבות פונה הנפגע למשטרת ישראל להגשת תלונה וניתן לו כסעד ראשוני צו הרחקה המוגבל למספר ימים ובתוך פרק זמן זה מוגשת בקשה לצו הגנה לביהמ"ש על מנת להאריך את צו ההרחקה הזמני.

המחוקק קבע שלושה תנאים ובהתקיים אחד מהם יינתן צו ההגנה:

  1. בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג בן/בת המשפחה באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין.
  2. התנהגות בן/בת המשפחה נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.
  3. בן או בת המשפחה התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

בית המשפט מוסמך ליתן צו הגנה במעד צו אחד לתקופה שלא תעלה על 7 ימים ולאחריה התקיים דיון במעמד שני הצדדים על מנת להכריע בבקשה.

יש לציין, כי הרחקתו של אדם מדירתו או מסביבתו הינו סעד חריף הפוגע באופן ישיר בזכות הקנייניות של המורחק ובחופש התנועה כפי שהוא בא לידי ביטוי בחוק יסוד כבוד האדם, לפיכך בטרם בית המשפט ינקוט בצעד שכזה הוא יבחן כל מקרה לגופו ויבדוק האם לא נעשה שימוש לרעה באמצעות צו ההגנה.

עו"ד מיטל אביקסיס